dilluns, d’abril 23, 2007

La Vall de les Comes o el museu de les obres aturades?


El paratge de la Vall de les Comes o de Mascanada, és segurament el paisatge no costaner més bell que encara conserva la ciutat. Lamentablement, darrerament hem estat espectadors de com durant aquests darrers anys s’han anat produint diverses agressions urbanístiques en aquest bonic indret: moviments de terres sense llicència, construccions i ampliacions il.legals d’habitatges, obertura de noves pistes... I no és cap cas especial, perquè si donem un tomb pels environs del municipi, veurem que altres indrets han patit alteracions generalment pitjors (és per avergonyir-se veure la degradació que el Consorci ha deixat assolir a la Vall de Cubells). Totes aquestes actuacions s’han dut a terme sense els permisos corresponents, i la majoria, segons la legislació vigent, no són legalitzables. L’actuació de l’Ajuntament en aquests casos, ha estat, com a mínim, irregular. Es paralitzen les obres (la majoria de casos després de que hi hagi hagut una queixa formal), i dóna la impressió que es pensa que aquí ja s’ha acabat la feina. Les obres, així, es queden, i les restauracions de la realitat alterada brillen per la seva absència, restant les obres fetes o a mig fer així, durant anys. És això el màxim que es pot esperar de la disciplina urbanística municipal? És això l’exemple a transmetre? Nosaltres creiem que no. No demanem res més que es faci complir amb la legislació vigent i que per tant, les obres que no es poden legalitzar es facin enderrocar i es faci restaurar l’entorn. No pretenem convertir l’entorn de St.Feliu en un museu, i valorem que el paisatge estigui viu, però sí desitgem salvaguardar-lo de la degradació i regular-ne els seus usos segons la legislació aprovada. I per això mateix demanem que d’una vegada per totes algú es prengui seriosament la disciplina urbanística en el sòl no urbanitzable, que per alguna cosa apareix regulada en el POUM, fins a les seves darreres conseqüències, i no solament per sortir del pas. Altrament, de mica en mica, aquests espais aniran perdent valor fins que potser d’aquí uns anys, algú escriurà: “ degut al poc valor paisatgístic que presenta , és apte per urbanitzar-se”.