dimecres, d’abril 14, 2010

SOBRE LES TANQUES EN ESPAIS RÚSTICSA falta d’una regulació legal superior, algunes normatives municipals regulen, encertadament, el tancament de terrenys rústics. Independentment que creiem que la regulació dels tancaments en aquests espais hauria de ser el màxim de restrictiva possible, volem incidir en un aspecte que en alguns municipis és d’obligat compliment: l’ús de la tela cinegètica per aixecar els tancaments permesos, a fi i efecte de no barrar el pas a la fauna de la zona. Doncs bé, ja fa un cert temps que venim observant en alguns espais pertanyents a municipis en què són obligatòries aquesta mena de tanques (St Feliu i Sta Cristina, per exemple) que aquestes tanques no s’estan col.locant correctament. No sabem si això és per desconeixement o per negligència de les persones que ho porten a terme o si, pel contrari, s’instal.len malament a consciència. Per si algú desconeix aquestes tanques, direm que consisteixen en una tela metàl.lica amb grans obertures que té la particularitat que els forats no són tots de la mateixa mida; la part que suposadament ha de col.locar-se tocant a terra té uns espais entre ferros molt més grans que els de la part superior, i això naturalment és així perquè els animals puguin passar-hi entremig.

Si aquesta mena de tanques es posa al revés, o sigui, col.locant la part de la xarxa més atapeïda a baix, que és el que està succeint, es dificulta el pas de la fauna perquè s’obliga que passi (si és possible) pels forats més petits -això encara empitjora si la tela és col.loca damunt una base o paret de ciment-, de manera que la tanca en qüestió deixa de ser permeable o perd part de les seves propietats.

Creiem que els Ajuntaments haurien de vetllar perquè es respecti la seva normativa, i això només es pot fer comprovant sobre el terreny si aquelles finques a les quals prèviament ha donat permís per tancar-les, ho porten a terme de la manera correcta. Malauradament molts ajuntaments no ho fan.

Serveixin aquestes ratlles per fer un toc d’atenció a qui calgui ja que les normatives si no es fan cumplir serveixen de ben poc.
Sant Feliu de Guíxols, a 12 d’abril del 2010

Benvolguts socis,

Només quatre ratlles per fer-vos saber que, igual que moltes altres entitats ganxones, la nostra Associació Ardenya, Patrimoni i Natura s’ha adherit a la Plataforma Cívica GUÍXOLS DECIDEIX, la qual està organitzant una Consulta Popular sobre la Independència de Catalunya pel proper diumenge 25 d’aquest mes d’abril.

Salutacions,

ARDENYA, Patrimoni i Natura.

Nèstor Sanchiz Guerrero. President.