diumenge, de març 24, 2013

Instancia presentada per part de l'associació a l'Ajuntament de Llagostera el dia 19 de Març de 2013


Fets i motius en que es basa la petició 
 
Mala instal·lació de la tanca de filat a la finca de Can Nadal, terme municipal de Llagostera

 El tancament de finques amb filat és sotmès a les condicions tècniques següents:

a) Únicament són admeses les tanques amb una alçada màxima de 1,5 metres i de filat ecològic. Aquestes es defineixen per disposar d'una malla anodada de forma rectangular, amb distàncies entre filferros horitzontals variables, amb una major distància en les parts inferiors per permetre el pas de micro-mamífers (30 cm entre un i altre), i una menor distància en les parts superiors per permetre el pas de l’ornito-fauna (15 cm entre un i altre). L’única excepció són els tancaments de conreus en que l’objectiu sigui protegir-los dels danys causat per fauna, en aquests casos s’ha d'utilitzar el mateix tipus de tanca però la distància entre filferros horitzontals pot ésser de 15 cm en tota la seva alçada.
b) Els pals de suport de la tanca han de tenir un diàmetre màxim de secció de 6 cm i la distància entre pals aconsellable és de 300 cm, i no es permeten distàncies inferiors a 100 cm.
c) La cromatologia de la tanca ha d'assegurar el mínim impacte visual. S’aconsellen coloracions marronoses i verdoses .
d) La base de la tanca pot anar fixada directament a terra i enterrada, sempre i quan no dificulti el pas de fauna i es garanteixi una permanència de les tanques. 

Sol·licitud que formulem  

Per tant demanem,que es posin en contacte amb la propietat i facin complir la normativa d'aquest model d’instal•lacions en un plas no massa llarg