diumenge, de març 13, 2011COL·LOCACIÓ DE 47 CAIXES NIU

L'Associació Ardenya, Patrimoni i Natura ha col·laborat amb l'Ajuntament de SFG i amb el Grup de Natura Sterna en la col·locació de 47 caixes niu per rapinyaires nocturns amenaçats a diferents punts del municipi.

Les caixes han estat col·locades mitjançant una subvenció pels espais naturals protegits de Catalunya, que fou atorgada el 2010 per l’antic departament de Medi Ambient i Habitatge (actualment Departament de Territori i Sostenibilitat), que ha assumit el 70% del cost de l’actuació. El 30% restant l’ha assumit l’Ajuntament de Sant Feliu.
L’objectiu de la col·locació d’aquestes caixes és afavorir la cria al municipi de determinades espècies de rapinyaires nocturns que actualment estan en regressió, degut en bona mesura a una característica d’aquestes espècies: nien dins de forats que troben en els arbres, i algunes també en obertures d’antics edificis. Aquest fet ha generat que, per una banda, els incendis que han patit els boscos han reduït molt les possibilitats de trobar arbres de mida que presentin forats per criar, i per l’altra, la pèrdua de l’arquitectura rural i tradicional també ha ocasionat que es perdin espais aptes per cria (teulades, golfes..etc).
Les caixes tenen formes i característiques diferents segons per quina espècie estiguin destinades, i en total s’han col·locat 15 caixes per gamarús ( Strix aluco ), 10 caixes per xot ( Otus scops ), 10 caixes per mussol ( Athene noctua ), 8 caixes per òliba ( Tyto alba ) i 4 caixes per xoriguer comú (Falco tinnunculus), essent aquesta darrera espècie l’única que no és nocturna.
Les tasques d’estudi i col·locació de les caixes les ha assumit el Grup de Natura Sterna de forma desinteressada en col·laboració amb l’ajuntament, amb l’ajut també en la col·locació de les caixes de membres de l’associació Ardenya, Patrimoni i Natura.
Una part de les caixes s’han col·locat a la finca forestal municipal del Paratge Romaguer (de 100 ha. de superfície), i la resta en finques agrícoles i forestals de propietaris que han contribuït desinteressadament a col·laborar en el projecte.
La col·locació d’aquestes caixes permetrà que les poblacions d’aquestes espècies es vegin reforçades al municipi, i tots puguem gaudir d’aquests fantàstics animals.