dissabte, de juliol 15, 2006

PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L'EMPORDÀArdenya Patrimoni i Natura,ha presentat al•legacions a la aprovació inicial del Pla Director Territorial de l’Empordà,per consultar-les poseu-vos amb contacta amb joanreyne@terra.es i us seran enviades per correu electrònic i si no en disposeu podeu trobar-nos cada primer divendres de mes al local de l’associació a partir de les 22h.

dissabte, de juny 17, 2006

EL CARRER MONTJOI

EL CARRER MONTJOI
Aquest camí està documentat al municipi des mitjans del segle XVIII, quan ja apareixia en plànols dels monjos benedictins.

Ardenya Patrimoni i Natura reclama, que l’ajuntament retorni al carrer Montjoi el seu ús públic, al igual que va passar amb el carrer de l'horitzó, quant es va intentar privatitzar,instal·lant una balla ,la qual va ser retirada desprès de les varies denuncies realitzades per l’associació.
SEGUIM VETLLANT PER EL PATIMONI DE LA CIUTAT

dilluns, de maig 15, 2006

EL PATI DE L’ESCOLA GAZIEL

Ardenya Patrimoni i Natura esta totalment encontre de qualsevol modificació i pèrdua d’espai del pati de l’escola Gaziel
L’ESPAI TINTAT AMB VERMELL ES EL QUE ES PERT INCOMPRENSIBLEMENT (INCREIBLE)

diumenge, de maig 14, 2006

MAS TAPIOLES


CAMI MAS TAPIOLESDesprés de la denúncia presentada a l'Ajuntament de Llagostera,per part de l'associació Ardenya Patrimoni i Natura,sobre el fet de la construcció d'un mur al costat del marge esquerra de la carretera C.65 ( Pk 6'233 ), en el qual i apareixen unes plaques de camí privat,essent aquest públic, a part de ésser un tros del GR-92, la junta de govern local de Llagostera amb data 22-3-2005,va declarar il·legals diversos elements del mur, construït per part de l'empresa Comercial Saura.S.A.,per el que va ser ordenada la restitució física de l'espai. Posteriorment l’empresa Comercial Saura.S.A. va interposar recurs contra la resolució de la Junta de Govern Local,però aquest a estat desestimat,i en la sessió tinguda el dia 25-4-2006,amb prèvia deliberació i per unanimitat,va requerir novament i per darrera vegada a l’empresa Comercial Saura.S.A. que en el termini d’un més a contar de la notificació d’aquest acord dones compliment a l’orde de restitució que va ser aprovada per primera vegada amb data de 22-3-2006 per part de la Junta de Govern Local del Ajuntament de Llagostera.L’associació Ardenya Patrimoni i Natura celebra gratament que es faci justícia en contra de les irregularitats i fins i tot apropiacions de patrimoni públic per part de privats. Seguirem lluitant per la salvaguarda del nostre patrimoni.